Sans

adg adg adg adg

1234567890

'Gojazni đačić s biciklom drži hmelj i finu vatu u džepu nošnje.' je pangram rečenica u kojoj se sva slova abecede koriste bar jednom.

SansVariable

'Gojazni đačić s biciklom drži hmelj i finu vatu u džepu nošnje.' je pangram rečenica u kojoj se sva slova abecede koriste bar jednom.

Serif

adg adg adg adg

1234567890

'Gojazni đačić s biciklom drži hmelj i finu vatu u džepu nošnje.' je pangram rečenica u kojoj se sva slova abecede koriste bar jednom.

Mono

adg adg adg adg

1234567890

'Gojazni đačić s biciklom drži hmelj i finu vatu u džepu nošnje.' je pangram rečenica u kojoj se sva slova abecede koriste bar jednom.

CartaSans

adg adg adg adg

1234567890

'Gojazni đačić s biciklom drži hmelj i finu vatu u džepu nošnje.' je pangram rečenica u kojoj se sva slova abecede koriste bar jednom.

CartaMono

adg adg adg adg

1234567890

'Gojazni đačić s biciklom drži hmelj i finu vatu u džepu nošnje.' je pangram rečenica u kojoj se sva slova abecede koriste bar jednom.

CartaStraight

adg adg adg adg

1234567890

'Gojazni đačić s biciklom drži hmelj i finu vatu u džepu nošnje.' je pangram rečenica u kojoj se sva slova abecede koriste bar jednom.

Carta Straight Mono

adg adg adg adg

1234567890

'Gojazni đačić s biciklom drži hmelj i finu vatu u džepu nošnje.' je pangram rečenica u kojoj se sva slova abecede koriste bar jednom.