ISPITIVANJE POTVRDILO

Djeca s disleksijom čitaju tečnije i uz manje napora s OmoType fontom

eye tracking

U petak 26. srpnja 2019. dovršena je provedba aktivnosti projekta „Vaučerom do validacije proizvoda“ čiji je korisnik Omolab, obrt za vizualne komunikacije iz Splita. Glavninu projekta činila je aktivnost ANALIZE, ISPITIVANJA I IZRADE PREPORUKA ZA UNAPRIJEĐENJE OMOREADER APLIKACIJE I OMOTYPE PISMA koju su za OmoLab proveli stručnjaci s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu, odnosno Laboratorija za psiholingvistička istraživanja Polin. Analizom korisničkih podataka OmoReader aplikacije, odnosno ponašanja korisnika unutar aplikacije i njihovih preferencija po nizu parametara stvorene su pretpostavke za poboljšanje postojećih kao i razvoj novih funkcionalnosti. U sklopu projekta provedeno je i pilot ispitivanje usporedbe OmoType fonta s fontovima Times New Roman, Arial i Open Dyslexic. Rezultati ovog ispitivanja potvrdili su učinkovitost OmoType fonta. „Osobito je vrijedan podatak o prosječnoj duljini trajanja fiksacije jer on upućuje na fiziološke parametre koji odražavaju automatske procese čitanja. Ti podatci govore u prilog prednosti OmoType fonta za osobe s disleksijom. (.....) podatak o prosječnom vremenu zadržavanja na određenoj riječi indicira tečnije čitanje te manji napor za čitatelja”, stoji u izvješću Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Ovakva potvrda posebno je važna pred izlazak proizvoda na strana tržišta. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta je 40.000 kuna, od čega bespovratna EU sredstva iznose 30.000 kuna.

Posebno želimo istaći posljednji pasus izvješća Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta: „Napominjemo da su implikacije suradnje znanosti i poduzetništva u ovom slučaju itekako veće od unaprijeđenja same aplikacije. Pokazatelj su pozitivnih ishoda translacije znanstvenih spoznaja u širu zajednicu. Konkretno, osobe s disleksijom svakodnevno se suočavaju s posljedicama svojih teškoća, kako u školskom, tako i u kasnijem radnom okruženju, što se nerijetko reflektira na kvalitetu njihova života općenito.” https://strukturnifondovi.hr/

više postova